Andrzej Garczarek
Regionalne korzenie

Andrzej Garczarek

Andrzej Garczarek: Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 70-ych był jednym z autorów i wykonawców legendarnego magazynu radio